DOLENC TRANSFORMATORI PDF

March 12, 2019 posted by

Transformatori Dolenc. TRANSCRIPT. top related. Anton dolenc transformatori pdf dolenc transformatori pdf Anton dolenc transformatori pdf. Title, Transformatori I i II Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu. Author, Anton Dolenc. Publisher, Elektrotehnički fakultet, Length, pages. Export Citation. Get this from a library! Transformatori I i II. [Anton Dolenc].

Author: Kidal Zologar
Country: Botswana
Language: English (Spanish)
Genre: Love
Published (Last): 22 December 2016
Pages: 84
PDF File Size: 13.15 Mb
ePub File Size: 4.22 Mb
ISBN: 535-7-45343-168-3
Downloads: 7036
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Sazragore

Zadatak 18 U homogenom tijelu razvija se konstantno 2 kW gubitaka pri emu se tijelo zagrije u beskonano dugom vremenu na temperaturu 80 Traneformatori. Koliki je linijski napon izvora? Shematski prikazite nemote transformatora jednofazno i oznaite pripadne brojeve namota za pojedine regulacijske poloaje. Na osnovu poznatih podataka skicirajte fazorski dijagram transformatora za provedeni pokus optereenja.

Koji su nazivni podaci transformatora Sn’, uk’, ur’ u takvim uvjetima?

S koja dva transformatora je to mogue realizirati uvaavajui pravila paralelnog rada i koje prikljuke treba spojiti paralelno? Za transformatore su jo poznati podaci napona kratkog spoja: Kada je rastavlja K otvoren voltmetar pokazuje napon 0, a ako ga zatvorimo voltmetar pokazuje napon V. Omske otpore i rasipanje zanemariti. Izraunati struju faze sekundara i struju faze primara, te fektor snage cos na primarnoj strani za sluaj kada je svaka faza sekundara optereena kondenzatorom kapaciteta F prema slici.

  LURIA THE MIND OF A MNEMONIST PDF

Transformator u pogledu zagrijavanja promatrati kao homogeno tijelo. Koliki napon pokazuje voltmetar, ako je napon izvora 20 V nazivne frekvencije? Transformatori – vts- masine Motori i Transformatori Documents.

Osnovi elektrotehnike – Transformatori Documents. Meuinduktivitet i zrani transformatori Education. Nacrtajte dijagram zagrijavanja za sluaj da se u tijelu razvija 1 kW gubitaka.

Transformatori Dolenc – [PDF Document]

AGU Katalog – strujni transformatori Documents. Koliku transflrmatori snagu transformirati svaki od upotrebljenih transformatora? Ovo su izolacioni transformatori napravljeni da snabdevaju Torusni transformatori – Uvod Documents. Predavanja – Transformatori – Documents. Transformator uzima iz mree u praznom hodu W.

Kolikom snagom se transformator smije opteretiti uz uvjet da ukupni gubici ne budu vei od nazivnih? Izraunati dozvoljeno trajanje preoptereenja za: Energetski Uinkoviti Distribucijski Transformatori Documents.

Viduthalai – Anton Balasingham

Elektricni transformatori i generatori Documents. Published on Oct View 64 Download 2.

Izraunajte kolikim kapacitetom treba opteretiti svaku fazu sekundara transformatora da bi struja na primarnoj strani transformatora imala iznos jednak polovini struje magnetiziranja. Da li se pri toma i u kojim granicama mijenja indukcija u jezgri?

  ISO 14764 PDF

FEM analysis and design of a voltage instrument transformer for digital sampling wattmeter

Meuinduktivitet i zrani transformatori slike Engineering. Koliki ima transformator B graen slino transformatoru A, ako su linearne dimenzije rtansformatori B tri puta poveane u odnosu na transformator A?

Kolika e struja tei u kratkospojenom namotu transformatora? Napon izvora je 3 kV, a frekvencija je Hz. Gubici zbog histereze proporcionalni su kvadratu indukcije.

Na transformatoru je izveden pokus praznog hoda ime su dobiveni sljedei podaci: Transformxtori optereenja transformatora dobiveni su sljedei podaci: Koliki su linijski naponi na sekundaru ako je primar transformatora prikljuen na nazivni napon?