DEFINITIVNI VODI KROZ GOVOR TELA PDF

March 9, 2019 posted by

DownloadDefinitivni vodic kroz govor tijela pdf. You will need administrator privileges. Added custom upgrade paths to all land and some air. Definitivni vodic kroz govor tela. by Piz, Alan; Piz, Barbara. Book condition: New. Book Description. Vulkan izdavastvo, paperback. New. Serbian language. definitivni vodic kroz govor tela pdf viewer. Quote. Postby JustĀ» Tue Aug 28, am. Looking for definitivni vodic kroz govor tela pdf viewer. Will be.

Author: Kagajind Kadal
Country: Kenya
Language: English (Spanish)
Genre: Travel
Published (Last): 14 October 2017
Pages: 374
PDF File Size: 20.33 Mb
ePub File Size: 10.7 Mb
ISBN: 826-5-40829-185-6
Downloads: 88043
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kagor

definitivni vodic kroz govor tela pdf viewer

Pri tom bi trebalo uoiti dva znaajna elementa. Sve u svemu, ene zapaaju mnogo bolje nego mukarci, to je dovelo do onoga to obino nazivamo “enskom intuicijom”. Verovatno je poeo da se 12razvija pre 2 dsfinitivni godina, da bi pre godina bio ve uglavnom formiran, a tokom tog peri-oda, veliina naeg mozga se utrostruila.

Potom bi, s brourama u rukama, izranjao dru-gi ovek, glatko obrijanog lica, tamne kose i u plavoj koulji. Meutim, s aspekta evolu-cije, govor je tek odnedavno postao deo naseg komunikacijskog repertoara i uglavnom se koristi za saoptavanje injenica i poda-taka. Ruke su najvanije alatke u evoluciji oveka i izmeu mozga i ruku postoji vie veza nego izmeu bilo koja druga dva dela tela. Zene koje na vkdi sastancima insistiraju pre svega na svojoj codi ne bivaju ozbiljno shvaene od strana ostalih poslovnih ena i mukaraca, uprkos injenici da je danas moderno ili politiki ko-rektno rei da smo svi isti.

Ali ona nije prestajala da mu se smeka! Takoe je ustanovio da se osobe koje boluju gocor ira mrte ee od osoba koje ga nemaju. Pogledavi ovu fotografiju, verovatno ete prepoznati glumca Hjua Granta. Odjednom je tea da se smeje na savglas, na ta se on nagnuo preko stola i udario je pravo u nos.

Va renik govora telaPrva knjiga bila je namenjena da bude radni prirunik za trgov-ce, menadere, pregovarae i direktore, ali ovu moete da koristi-te u svim aspektima ivota, bilo kod kue, u izlascima ili na po-slu. Ko bi trebalo da prvi prui ruku?

  AIA DOCUMENT B201 PDF

Rej Berdvistel je ustanovio da defintivni osmehivanje meu pripadnicima srednje klase najesce u Adanti, Luisvilu, Memfisu, Nevilu i ve-em delu Teksasa. Ova knjiga e vam pokazati ta propustate. Politiari provode mnogo vremena na eskiviranje, izmicanje, izbegavanje, pretvaranje, laganje, prikrivanje emoci-ja, pravljenje dimnih zavesa ili ogledala i mahanje nepostojeim prijateljima u gomili.

Smeh, utvrdio je, ima manje veze s vicevima i smenim priama, a vie s graenjem odnosa. Studije pokazuju da smo skloni da stanemo podalje od ljudi s ova-kvim izrazom lica, nastojimo da maksimalno smanjimo kontakt pogledom i izbegavamo ih kad idu prema nama. Po-kazivanje zuba “keenje” ivotinje koriste da bi upozorile dru-gu stranu da e, ukoliko je potrebno, upotrebiti zube da bi napaleovek i ivotinja pokazuju zube -ne biste voleii da izaete ni s jednim od ove dvojicese 0dbranile.

Zato je smejanje zarazno? Koliko god je kandidat samopouzdano nasto-jao da prikrije govor svog tela, protivreni mikro-gestovi odali su ga pred enskom lanicom komisije za prijem. Odrasla osoba nasmeje se, u proseku, 15 puta dnevno; dete predkolskog uzrasta nasmeje se proseno puta u toku dana.

U nekim zemljama, rukovanje sa enom jo uvek je nesigurna rabota naprimer, u mnogim muslimanskim zemljama to se smatra nepri-stojnim; umesto toga, prihvatljiv je laki naklon glavomali se postepeno ustanovljava da se ene koje iniciraju vrst stisak rukc smatraju – u veini zemalja osobama irih shvatanja vodj ostavlja-ju bolji prvi utisak.

Definitivni vodic kroz govor tela by Piz, Alan; Piz, Barbara –

Da je bio stvaran dogaaj, moda bismo preli u modalitet plaa, a organizam bi i tada lucio svoje endorfine. Izjurila je iz umarka kao pomahnitala i skoila u onu jamu! Zato se mi vori i priamo, a impanze neRobcrt Provajn, profesor psihologije na Univerzitetu u Merilen-du Baltimorustanovio je da se ljudski smeh razlikuje od sme-ha naih roaka primata.

Ako bi mi neko finim glasom rekao da odem i pri tom upotrebio ispruen prst ili zatvorenu ruku, znao sam da je vreme da briem. Iskljuite ton i pokuajte da posmatranjem slike shvatite o emu je re.

Prekrstivi ruke, sedam od deset Ijudi stavlja levuruku iznad desne. Bez obzira na kulturu, rei i pokreti javljaju se zajedno s ta-kvom predvidljivou da je Berdvistel prvi izneo tvrdnju da bi do-bro uvebana osoba trebalo da, samo sluajui njen glas, bude u stanju da kae koje pokrete pravi neka osoba.

  ASTM D2321 PDF

Takoe, druga grupa je imala kritinije miljenje o predavanju i predavau. Analiza stilova rukovanjaRukovanje je ostatak iz nae davne prolosti. Caplin je utvrdio i da ene koje su otvorene prema novim ideja-ma takoe imaju vrst stisak ruke. Rezultati jednostavnog eksperimenta koji smo sproveli za jedan televizijski program pokazali su da veina ljudi generalno nije dobra ni u itanju hela koje emituje telo.

Televizija takoe predstavlja odlian nain uenja. U nekim zemljama, kao to su Malezija i Filipini, pokazivanje prstom prema nekoj osobi smatra se uvredom i ovaj gest se upotrebljava samo da bi se pokazivalo prema ivotinjama.

Allan Pease | LibraryThing

Signali poput irenja zenica, preznojavanja i crvenjenja ne mogu svesno da se lairaju, ali pokazivanje dlano-va u svrhu glumljenja iskrenosti moe lako da se naui. Zene su, meutim, patile u ti-ini i ubrzo se naokolo apatom pronosilo upozorenje: To je ujedno i razlog to retko koji mu moe da slae svoju enu i da mu to proe, dok, naprotiv, veina ena moe bez problema da prevede mukarca ednog preko vode.

Verovatan ishod je da mlai direktor, poto se rukuju, zauzi-ma stav s prekrtenim rukama i podignutim palcima. Tvrdio je da su pla-te direktora porasle mnogo vie u odnosu na poveanje koje su dobili politiari. S obzirom na to da je rukovanje znak pove-renja i dobrodolice, vano je da sebi, pre no to inicirate rukova-nje, postavite nekoliko pitanja: Kako osmeh moe da prevari mozakSposobnost deifrovanja osmeha je, ini se, instalirana u mozgu i od pomoi je u preivljavanju.

Onaj ko se smeje, dugo ivi. Prema tome, prvo gde treba prove-ravati iskrenost osmeha jesu borice oko oiju.